Enkaustika

vstúpte s nami do sveta enkaustiky

Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné alebo firemné údaje, ktoré zákazníci poskytnú v priebehu využívania nášho internetového obchodu sú považované za dôverné a chránené podľa príslušných predpisov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretím osobám. Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databáze zákazníkov, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. V tejto žiadosti musí byť uvedené prihlasovacie meno a heslo kupujúceho.